REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PARUPARO

Regulamin określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz prawach Konsumenta.

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy ParuParo prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.paruparo.pl
Sprzedawca – osoba fizyczna, właściciel sklepu: ParuParo Aleksandra Neubauer, ul. Gen. M. Zaruskiego 31a/4 81-577 Gdynia, NIP: 7441690339, REGON: 388704660

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ParuParo Aleksandra Neubauer, ul. gen. M. Zaruskiego 31a/4 81-577 Gdynia
Adres e-mail: kontakt@paruparo.pl
Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy) lub reklamowania towaru: ParuParo Aleksandra Neubauer, ul. gen. M. Zaruskiego 31a/4 81-577 Gdynia

§3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 3. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na podany adres e-mail.
 7. Konsument otrzyma Rachunek za zakup w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.
 8. Kupujący dokonuje zakupów bez rejestracji, poprzez podawanie swoich danych przy każdym nowym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie Kupujący może zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej HotPay.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych + czas wysyłki wskazany przez firmę kurierską.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST KURIER.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, licząc od momentu gdy Konsument wszedł w posiadanie towaru.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na zaproponowane przez Sprzedawcę inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe w związku z zawarciem umowy, zapisem do newslettera lub kontaktem ze Sprzedawcą.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 4. Jeżeli Kupujący podjął decyzję o założeniu konta, jego dane osobowe przetwarzane są również w celu założenia i utrzymywania konta w Sklepie.
 5. Jeżeli Kupujący podjął decyzję o zapisie do newslettera, jego dane osobowe przetwarzane są również w celu przesyłania newslettera.
 6. Jeżeli Kupujący skontaktował się ze Sprzedawcą, jego dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany i archiwizacji korespondencji.
 7. Sklep wykorzystuje pliki cookies.
 8. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.

§10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty dostępne w Sklepie korzystają z ochrony prawa autorskiego. Ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu uprawnionego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.